สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดโครงการ “ความรัก ทำให้คนตาบอด”สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) ได้จัดโครงการ “ความรัก ทำให้คนตาบอด”
โดยการร่วมบริจาคเงิน เครื่องอุปโภค-บริโภค กระดาษที่ใช้แล้ว หนังสือ และ CD
เพื่อนำไปให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ใช้ประโยชน์ต่อไป
ทั้งนี้คุณหญิงอุไรวรรณ  ศิรินุพงศ์  ประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ
ให้การต้อนรับ ณ มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย ถนนดินแดง เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555

มอบของ

 

chevron up