สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร.จัดโครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของเยาวชนไทยนางพรรณขณิตตา บุญครอง ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา คอมพิวเตอร์ และทุนการศึกษา
ภายใต้โครงการยกระดับมาตราฐานการศึกษาของเยาวชนไทยประจำปีงบประมาณ 2556  
ซึ่งร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ณ โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม
พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ จากสคร. และ ธอส. พร้อมทั้งจิตอาสา
โดยมีคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556
ณ โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม จ.ฉะเชิงเทรา

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

chevron up