สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

องค์การสะพานปลาชื่อบริษัท องค์การสะพานปลา
ที่อยู่ 211 ถ.เจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพ 10120
เบอร์โทรศัพท์ 0-2211-3672  
เบอร์โทรสาร 0-2212-5899
เว็บไซต์ http://www.fishmarket.co.th
chevron up