สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

เอกสารเผยแพร่เอกสารเผยแพร่

 

  • เอกสารประกอบการสัมมนาให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องคริสตัล 2 - 4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

 

chevron up