สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

รายงานด้านบัญชีการเงินรายงานด้านบัญชีการเงิน

ผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินประจำปี 2560

หัวข้อ วัน/เดือน/ปี
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กันยายน 2560 10/10/2560
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2560 13/09/2560
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กรกฏาคม 2560 16/08/2560
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2560 16/07/2560
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2560 16/06/2560 
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน เมษายน 2560 16/05/2560
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มีนาคม 2560 05/05/2560
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 03/04/2560
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มกราคม 2560 17/03/2560
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2559 28/02/2560
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 28/02/2560
รายงานงบทดลองระดับหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2559 28/02/2560chevron up