สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สาขาสื่อสาร


บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 63/1 ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 เบอร์โทรศัพท์ 0-2201-6000   เบอร์โทรสาร 0-2201-6145 เว็บไซต์ http://www.mcot.net  ...

อ่านต่อ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ชื่อบริษัท บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่อยู่ 111 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 1002 เบอร์โทรศัพท์ 0-2831-3131   เบอร์โทรสาร 0-2831-3514 เว็บไซต์ http://www.thailandpost.com/  ...

อ่านต่อ

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 89/2 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 เบอร์โทรศัพท์  1100   เบอร์โทรสาร   เว็บไซต์ http://www.tot.co.th/  ...

อ่านต่อ

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 99 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 1002 เบอร์โทรศัพท์ 0-5274-6054   เบอร์โทรสาร 0-2573-0099 เว็บไซต์ http://www.cattelecom.com/site/th/main.php    ...

อ่านต่อ

chevron up