สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สาขาทรัพยากรธรรมชาติ


องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ชื่อบริษัท องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่อยู่ 76 ถ.ราชดําเนินนอก เขตป้อมปราบ กรุงเทพ 10100 เบอร์โทรศัพท์ 0-2282-3243, 0-2282-3244   เบอร์โทรสาร 0-2282-4197 เว็บไซต์ http://www.fio.co.th ...

อ่านต่อ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ชื่อบริษัท องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ที่อยู่ 100 หมู่ 9 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 เบอร์โทรศัพท์ 0-5384-1000   เบอร์โทรสาร 0-5329-9754 เว็บไซต์ http://www.qsbg.org/ ...

อ่านต่อ

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชื่อบริษัท องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่อยู่ สำนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ชั่วคราว) เลขที่ 267/1 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 เบอร์โทรศัพท์ 02-587-0055   เบอร์โทรสาร 02-587-0051 เว...

อ่านต่อ

chevron up