สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สาขาสถาบันการเงิน


สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ชื่อบริษัท สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่อยู่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค ป้อมปราบ กรุงเทพ 10100 เบอร์โทรศัพท์ 0-2281-7500   เบอร์โทรสาร   เว็บไซต์ http://www.pawn.co.th ...

อ่านต่อ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ 35 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 เบอร์โทรศัพท์ 0-2255-2222   เบอร์โทรสาร 0-2255-9391, 0-2255-9392 เว็บไซต์ http://www.ktb.co.th ...

อ่านต่อ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ชื่อบริษัท ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ที่อยู่ 310 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เบอร์โทรศัพท์ 0-2265-3000   เบอร์โทรสาร 0-2265-4000 เว็บไซต์ http://www.smebank.co.th ...

อ่านต่อ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ชื่อบริษัท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่อยู่ 469 ถ.นครสวรรค์ แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 เบอร์โทรศัพท์ 0-2280-0180, 0-2281-7355   เบอร์โทรสาร 0-2280-0442, 0-2281-6164 เว็บไซต์ http://www.baac.or.th ...

อ่านต่อ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ชื่อบริษัท ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ที่อยู่ อาคารเอ็กซิม เลขที่ 1193 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ 10400 เบอร์โทรศัพท์ 0-2271-3700, 0-2278-0047   เบอร์โทรสาร 0-2271-3204 เว็บไซต์ http://www.exim.go.th ...

อ่านต่อ

ธนาคารออมสิน

ชื่อบริษัท ธนาคารออมสิน ที่อยู่ 470 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน กรุงเทพ 10400 เบอร์โทรศัพท์ 0-2299-8000   เบอร์โทรสาร   เว็บไซต์ http://www.gsb.or.th ...

อ่านต่อ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ชื่อบริษัท ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่อยู่ 212 ถ.พระรามที่ 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 เบอร์โทรศัพท์ 0-2645-9000   เบอร์โทรสาร   เว็บไซต์ http://www.ghb.co.th ...

อ่านต่อ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ชื่อบริษัท ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ที่อยู่ เลขที่ 66 ชั้น M,21,22 อาคารคิวเฮ้าส์ ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เบอร์โทรศัพท์ 0-2650-6999   เบอร์โทรสาร 0-2664-3345 เว็บไซต์ www.ibank.co.th ...

อ่านต่อ

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ชื่อบริษัท บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ที่อยู่ ชั้น 21 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 เบอร์โทรศัพท์ 0-2018-3666   เบอร์โทรสาร 0-2018-3611-3 เว็บไซต์ http://www.smc.or.th ...

อ่านต่อ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

ชื่อบริษัท บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ที่อยู่ 2922/243 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 16-18 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เบอร์โทรศัพท์ 0-2890-9988   เบอร์โทรสาร 0-2890-9900, 0-2890-9800 เว็บไซต์ https://www.tcg.or.th/ ...

อ่านต่อ

chevron up