สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

เอกสารเผยแพร่

ค้นหา : หมวดหมู่ :

ตั้งแต่ : ถึง :ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ดาวน์โหลดแล้ว 13

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีคะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจประจำปี 2558 (สำหรับรัฐวิสาหกิจในระบบปัจจุบัน) ดาวน์โหลดแล้ว 715

คะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจประจำปี 2558 (สำหรับรัฐวิสาหกิจในระบบปัจจุบัน)


2553 ดาวน์โหลดแล้ว 3


2549 ดาวน์โหลดแล้ว 2

ประกาศผู้ชนะ MA ดาวน์โหลดแล้ว 11


chevron up