สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

เอกสารเผยแพร่

ค้นหา : หมวดหมู่ :

ตั้งแต่ : ถึง :


2551 ดาวน์โหลดแล้ว 3
คะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจประจำปี 2556 (สำหรับรัฐวิสาหกิจในระบบ SEPA) ดาวน์โหลดแล้ว 125

คะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจประจำปี 2556 (สำหรับรัฐวิสาหกิจในระบบ SEPA)


2550 ดาวน์โหลดแล้ว 3ประกาศ สคร. เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ดาวน์โหลดแล้ว 122

ประกาศ สคร. เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ


รายงานการจัดทำต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดแล้ว 18

รายงานการจัดทำต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ 2555


คะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจประจำปี 2556 (สำหรับรัฐวิสาหกิจในระบบปัจจุบัน) ดาวน์โหลดแล้ว 120

คะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจประจำปี 2556 (สำหรับรัฐวิสาหกิจในระบบปัจจุบัน)


2549 ดาวน์โหลดแล้ว 3


chevron up