สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

เอกสารเผยแพร่

ค้นหา : หมวดหมู่ :

ตั้งแต่ : ถึง :รายงานต้นทุนผลผลิตปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดแล้ว 15

รายงานต้นทุนผลผลิตปีงบประมาณ 2554


คะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี 2555 (สำหรับรัฐวิสาหกิจในระบบ SEPA) ดาวน์โหลดแล้ว 72

คะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี 2555 (สำหรับรัฐวิสาหกิจในระบบ SEPA)


2548 ดาวน์โหลดแล้ว 2รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการ ดาวน์โหลดแล้ว 2482

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการ


รายงานประจำปี 2553 ดาวน์โหลดแล้ว 94


รายงานประจำปี 2552 ดาวน์โหลดแล้ว 24


รายงานประจำปี 2551 ดาวน์โหลดแล้ว 5

รายงานประจำปี 2551


ประกาศ สคร. เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) ดาวน์โหลดแล้ว 284

ประกาศ สคร. เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ


chevron up