สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

เอกสารเผยแพร่

ค้นหา : หมวดหมู่ :

ตั้งแต่ : ถึง :


คะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปี 2553 ดาวน์โหลดแล้ว 41

คะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปี 2553


คะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปี 2552 ดาวน์โหลดแล้ว 37

คะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปี 2552


คะแนนประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ปี 2551 ดาวน์โหลดแล้ว 25

คะแนนประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ปี 2551


ประกาศ สคร. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (วุฒิปรัญญาตรี) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดาวน์โหลดแล้ว 584

ประกาศ สคร. เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ


คะแนนประเมินผล บมจ. บางจาก ปี 2551 (ปีปฏิทิน) ดาวน์โหลดแล้ว 12

คะแนนประเมินผล บมจ. บางจาก ปี 2551 (ปีปฏิทิน)


คะแนนประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ปี 2539 ถึง ปี 2550 ดาวน์โหลดแล้ว 38

คะแนนประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ปี 2539 ถึง ปี 2550


chevron up