สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

เอกสารเผยแพร่

ค้นหา : หมวดหมู่ :

ตั้งแต่ : ถึง :


รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการ ดาวน์โหลดแล้ว 2482

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการ


รายงานประจำปี 2553 ดาวน์โหลดแล้ว 96


รายงานประจำปี 2552 ดาวน์โหลดแล้ว 25


รายงานประจำปี 2551 ดาวน์โหลดแล้ว 5

รายงานประจำปี 2551


ประกาศ สคร. เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) ดาวน์โหลดแล้ว 284

ประกาศ สคร. เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดาวน์โหลดแล้ว 159

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ


คะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี 2555 (สำหรับรัฐวิสาหกิจในระบบปัจจุบัน) ดาวน์โหลดแล้ว 105

คะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี 2555 (สำหรับรัฐวิสาหกิจในระบบปัจจุบัน)


ประกาศ สคร. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ดาวน์โหลดแล้ว 372

ประกาศ สคร. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการรายงานประจำปี 2550 ดาวน์โหลดแล้ว 3

รายงานประจำปี 2550


chevron up