สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

เอกสารเผยแพร่

ค้นหา : หมวดหมู่ :

ตั้งแต่ : ถึง :


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดาวน์โหลดแล้ว 63

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ


คะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี 2554 ดาวน์โหลดแล้ว 58

คะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปี 2554ประกาศ สคร. เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ดาวน์โหลดแล้ว 2404

ประกาศ สคร. เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ


รายงานประจำปี 2549 ดาวน์โหลดแล้ว 14

รายงานประจำปี 2549


คะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปี 2553 ดาวน์โหลดแล้ว 45

คะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปี 2553


คะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปี 2552 ดาวน์โหลดแล้ว 40

คะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปี 2552


คะแนนประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ปี 2551 ดาวน์โหลดแล้ว 27

คะแนนประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ปี 2551


ประกาศ สคร. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (วุฒิปรัญญาตรี) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ดาวน์โหลดแล้ว 584

ประกาศ สคร. เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจปฏิบัติการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ


คะแนนประเมินผล บมจ. บางจาก ปี 2551 (ปีปฏิทิน) ดาวน์โหลดแล้ว 14

คะแนนประเมินผล บมจ. บางจาก ปี 2551 (ปีปฏิทิน)


chevron up