สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

เอกสารเผยแพร่

ค้นหา : หมวดหมู่ :

ตั้งแต่ : ถึง :


รายได้นำส่ง ดาวน์โหลดแล้ว 4


TFF ดาวน์โหลดแล้ว 5


PPP Fast Track ดาวน์โหลดแล้ว 14Experience of Implementing Transportation PPPs in India ดาวน์โหลดแล้ว 2


PPP – Frameworks & Processes ดาวน์โหลดแล้ว 8


chevron up