สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

เอกสารเผยแพร่

ค้นหา : หมวดหมู่ :

ตั้งแต่ : ถึง :



แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดแล้ว 99

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558




คะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดแล้ว 1376

คะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2558 (สำหรับผลของรัฐวิสาหกิจที่เข้าคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจครั้งที่ 3/2559)





2557 ดาวน์โหลดแล้ว 75


2556 ดาวน์โหลดแล้ว 25


chevron up