สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

เอกสารเผยแพร่

ค้นหา : หมวดหมู่ :

ตั้งแต่ : ถึง :


คะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดแล้ว 1456

คะแนนประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2558 (สำหรับผลของรัฐวิสาหกิจที่เข้าคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจครั้งที่ 3/2559)





2557 ดาวน์โหลดแล้ว 76


2556 ดาวน์โหลดแล้ว 25


2556 ดาวน์โหลดแล้ว 40


2556 ดาวน์โหลดแล้ว 29


2555 ดาวน์โหลดแล้ว 8


2554 ดาวน์โหลดแล้ว 45


chevron up