สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

เอกสารเผยแพร่

ค้นหา : หมวดหมู่ :

ตั้งแต่ : ถึง :


TFF ดาวน์โหลดแล้ว 3


PPP Fast Track ดาวน์โหลดแล้ว 6Experience of Implementing Transportation PPPs in India ดาวน์โหลดแล้ว 1


PPP – Frameworks & Processes ดาวน์โหลดแล้ว 3chevron up