สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ค้นหา : หมวดหมู่ :

ตั้งแต่ : ถึง :


ไตรมาส 4 ปี 2559 ดาวน์โหลดแล้ว 28


ไตรมาส 3 ปี 2559 ดาวน์โหลดแล้ว 32


ไตรมาส 2 ปี 2559 ดาวน์โหลดแล้ว 11


ไตรมาส 1 ปี 2559 ดาวน์โหลดแล้ว 8


2558 ดาวน์โหลดแล้ว 20


2556 ดาวน์โหลดแล้ว 11


2555 ดาวน์โหลดแล้ว 4


2554 ดาวน์โหลดแล้ว 6


2557 ดาวน์โหลดแล้ว 61


2553 ดาวน์โหลดแล้ว 5


chevron up