สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จฯพระพันปีหลวง


วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา : 15:30 น.

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และคณะผู้บริหารระดับสูง จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ โถงชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ตึก SME Bank เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563

chevron up