สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา สคร. ครบรอบ 18 ปี


วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา : 14:05 น.

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ณ ห้องแก้ววิเชียร ชั้น 11 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 08.45 น. เป็นต้นไป

chevron up