สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

จุลสารมองโลกแข่งขัน ฉบับที่ 60 "เปิดพฤติกรรมการแข่งขันในธุรกิจให้บริการส่งอาหารที่อาจผิดกฎหมาย การแข่งขันทางการค้า"


วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา : 14:37 น.

ในปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเราก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างเต็มตัว ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและเกิดเทรนด์ใหม่ ๆ มากมาย ทำให้กลุ่มธุรกิจต่าง ๆ มุ่งเข้าสู่การทำธุรกิจออนไลน์อย่างเต็มตัว ซึ่งกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ถือเป็นตัวช่วยที่สำคัญในการตอบสนองความต้องการความสะดวกรวดเร็วของธุรกิจออนไลน์นี้ ด้วยการผสานเข้ากับดิจิทัลแพลตฟอร์มบนแอปพลิเคชันที่สามารถสั่งสินค้าให้มาส่งถึงหน้าประตูบ้านได้แค่เพียงปลายนิ้วสัมผัส ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องปรับตัวและพัฒนาเป็นอย่างมากในการแข่งขันด้านการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค โดยเฉพาะในปัจจุบันจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ผู้บริโภคหันมาใช้บริการส่งอาหาร (Food Delivery Service) เพิ่มมากขึ้น การแข่งขันในธุรกิจนี้ จึงเข้มข้นมากขึ้นตามไปด้วย

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการแข่งขันทางการค้าได้ที่เว็ปไซต์ www.otcc.or.th

chevron up