สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2564


วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา : 11:31 น.

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ขอเชิญเข้าร่วมประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2564” และ “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564”

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2564

การประกวดรางวัลนวัตกรรมของ “องค์กร” ที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กรที่ดี สามารถสร้างการเติบโตและขับเคลื่อนองค์กรให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ ระดับกระบวนการ ถึงระดับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร

...

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564  ผ่านช่องทางออนไลน์ award.nia.or.th

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ iop@nia.or.th หรือ 085-041-1855 (จิลลา) 

...

ประเภทองค์กรที่เปิดรับ

 • องค์กรภาคเอกชน
 • องค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคม

...

รางวัลสำหรับองค์กรที่ได้รับคัดเลือก

 • รางวัลดีเด่น จะได้รับพระบรมรูปพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย และใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลเกียรติคุณ จะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2564

รางวัลนวัตกรรมอันทรงเกียรติสูงสุดของประเทศไทย โดยในปีนี้รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ได้มีการจัดประกวดทั้งสิ้น 5 ด้าน อันประกอบไปด้วย

1. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ

สำหรับผลงานนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าเชิงพาณิชย์ และเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ

แบ่งเป็น 2 ประเภทตามขนาดองค์กร ได้แก่

 • วิสาหกิจขนาดกลาง
 • วิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจรายย่อย

2. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

สำหรับผลงานนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

แบ่งเป็น 3 ประเภทตามลักษณะองค์กร ได้แก่

 • หน่วยงานภาคเอกชน
 • หน่วยงานภาครัฐ
 • องค์กรเพื่อสังคมและชุมชน

3. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ

สำหรับผลงานนวัตกรรมที่มีการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์และบริการ แบ่งเป็น 2 ประเภทตามลักษณะผลงาน ได้แก่

 • การออกแบบผลิตภัณฑ์
 • การออกแบบบริการ

4. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อและการสื่อสาร

รูปแบบการสื่อสารใหม่ แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะผลงาน ได้แก่

 • ผลงานนวัตกรรมสื่อและการสื่อสาร
 • ผู้สื่อสารนวัตกรรม

5. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น

สำหรับองค์กรที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมในองค์กรอย่างโดดเด่นตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ ระดับกระบวนการ ถึงระดับโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร ซึ่งได้เพิ่มการประกวดเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะองค์กร ได้แก่

 • องค์กรภาคเอกชน
 • องค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคม

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมประกวด ได้ที่ award.nia.or.th ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2564

สอบถามเพิ่มเติม: 080-070-2999 (คุณพัชรีนาถ)

----------------------------------------------------------

#รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ #องค์กรนวัตกรรมดีเด่น #NationalinnovationAwards #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #NIA #IFI #InnovativeOrganizationProgram #IOP

chevron up