สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบ VDO Conference


วันจันทร์ที่ 09 สิงหาคม 2564 เวลา : 15:23 น.

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ดำเนินการสอบประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาเลือกสรรพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564

chevron up