สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ผอ. สคร. ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ “ฐานเศรษฐกิจ”


วันที่ 10 ธันวาคม 2558 เวลา : 08:19 น.

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์  ฐานเศรษฐกิจ”
ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ชั้น 3 อาคาร SME BANK เมื่อวันที่ 4 พฤษจิกายน 2558

chevron up