สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ (ขนส่ง)


วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา : 01:32 น.

สคร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ (ขนส่ง)
 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
จัดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง
และประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาขนส่ง ครั้งที่ 2/2559 
โดยมีนายเทียนฉาย กีระนันทน์ เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
อาคาร SME Bank เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558
 
alt
 
alt
 
alt
 
chevron up