สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

รัฐวิสาหกิจร่วมอวยพรปีใหม่ 2559 ผอ.สคร.


วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2558 เวลา : 00:43 น.

รัฐวิสาหกิจร่วมอวยพรปีใหม่ 2559 ผอ.สคร.
 
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ให้การต้อนรับนายนิพัฒน์ เกื้อสกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พร้อมคณะ, 
นายณรงค์ เขียดเดช รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ 
และ นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสร่วมอวยพรปีใหม่ 2559
ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558
 
alt
 
alt
 
alt
chevron up