สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. ร่วมแสดงความยินดี แด่ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


วันที่ 10 ธันวาคม 2558 เวลา : 08:19 น.

นางปานทิพย์ ศรีพิมล รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และบุคคลากร จาก สคร.
ร่วมแสดงความยินดีแด่ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558
chevron up