สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดประชุมหารือสร้างความเข้าใจการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ


วันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา : 09:14 น.

สคร. จัดประชุมหารือสร้างความเข้าใจการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ร่วมประชุมหารือเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (สาขาสื่อสาร)
โดยมีตัวแทนจาก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และ บมจ. กสท โทรคมนาคม  เข้าร่วม
ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 อาคาร SME BANK เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

chevron up