สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ (สังคม)


วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา : 01:41 น.

สคร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ (สังคม)
 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
จัดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง
และประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาสังคม เทคโนโลยี อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
ที่ภาครัฐต้องความคุมตามกฎหมายเฉพาะ ครั้งที่ 3 / 2559
โดยมีนายยุทธ วรฉัตรธาร เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
อาคาร SME Bank เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
chevron up