สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. ฯ


วันที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา : 03:09 น.

สคร. จัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. ฯ
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กล่าวเปิดการสัมมนา
รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....  
โดยมี นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน 
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
chevron up