สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดประชุมการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน


วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 เวลา : 01:12 น.

สคร. จัดประชุมการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน
 
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
เป็นประธานการประชุมการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2559
โดยมีนางปานทิพย์ ศรีพิมล รองผู้อำนวยการ สคร. รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมประชุมด้วย
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
chevron up