สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ผอ. สคร. ร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ


วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 เวลา : 03:48 น.

ผอ. สคร. ร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ ครั้งที่ 1/2559
โดยมีนาย อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุม
ในโอกาสนี้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี
และผู้บริหารกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุม
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

chevron up