สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ (สังคม)


วันจันทร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา : 01:20 น.

สคร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ
 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและ
ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง โดยมี นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข
ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1 รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
สาขาขนส่งร่วมประชุม โดยมีนายเทียนฉาย กีระนันทน์ เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร SME BANK เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
chevron up