สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดการประชุมคณะกรรมการ PPP ครั้งที่ 3/2559


วันศุกร์ที่ 01 เมษายน 2559 เวลา : 03:28 น.

สคร. จัดการประชุมคณะกรรมการ PPP ครั้งที่ 3/2559
 
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (คณะกรรมการ PPP)
ครั้งที่ 3/2559 โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มี
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนางปานทิพย์ ศรีพิมล รองผู้อำนวยการ สคร.
รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมด้วย
ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559

 

chevron up