สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดโครงการโรงเรียน สคร. หลักสูตรการบริหารพัสดุภาครัฐ


วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา : 10:49 น.

สคร. จัดโครงการโรงเรียน สคร. หลักสูตรการบริหารพัสดุภาครัฐ


นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ร่วมโครงการโรงเรียน สคร. หัวข้อหลักสูตรการบริหารพัสดุภาครัฐ
โดยมีนายวรพันธ์ เย็นทรัพย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากร
ณ ห้องแก้ววิเชียร ชั้น 11 อาคาร SME BANK เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559

chevron up