สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดประชุมคณะกรรมการการจัดตั้ง TFF ครั้งที่ 5/2559


วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา : 04:32 น.

สคร. จัดประชุมคณะกรรมการการจัดตั้ง TFF ครั้งที่ 5/2559

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดตั้ง Thailand Future Fund ครั้งที่ 5/2559
โดยมีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

chevron up