สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (วุฒิปริญญาโท) และตำแหน่งนักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจ (วุฒิปริญญาตรี)


วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา : 16:04 น.

chevron up