สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ PPP


วันศุกร์ที่ 05 พฤษภาคม 2560 เวลา : 17:55 น.

สคร. จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ PPP


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
จัดการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุมสร้อยเพชร ชั้น 2 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง
เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560

chevron up