สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. แถลงข่าวเกี่ยวกับการเห็นชอบโครงการ TFF


วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา : 16:55 น.

สคร. แถลงข่าวเกี่ยวกับการเห็นชอบโครงการ TFF


นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการเห็นชอบ
การระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) (TFF)
ณ ห้องแถลงข่าวนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
(อ่านรายละเอียดจากไฟล์ข่าวที่แนบ)

chevron up