สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

การประชุมคณะกรรมการ TFF ครั้งที่ 3/2560


วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา : 16:36 น.

การประชุมคณะกรรมการ TFF ครั้งที่ 3/2560

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ร่วมการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้งและกำกับการดำเนินงาน
กองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund (TFF)) ครั้งที่ 3/2560
โดยมีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560

chevron up