สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดหลักสูตร English For Communication


วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา : 16:42 น.

สคร. จัดหลักสูตร English For Communication

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
จัดอบรมหลักสูตร English For Communication
กลุ่ม Elementary & Intermediate
ณ ห้องประชุม 3 สคร. อาคาร SME Bank กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560

chevron up