สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดสัมมนาแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจรายสาขา


วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา : 10:43 น.

สคร. จัดสัมมนาแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจรายสาขา
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
กล่าวรายงานการสัมมนาแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจรายสาขา
เพื่อให้ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจเข้าใจแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจในภาพรวมและรายสาขา
โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ
ในโอกาสนี้นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
มอบนโยบายในการสัมมนาดังกล่าว และนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผอ. สคร.
ได้บรรยายในหัวข้อ “แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวม” และ
“การกำหนดทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญของกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Skill Matrix)”
ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 (อ่านรายละเอียดจากไฟล์ข่าวที่แนบ)

 

chevron up