สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดประชุมคณะกรรมการ PPP ครั้งที่ 3/2560


วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา : 17:21 น.

สคร. จัดประชุมคณะกรรมการ PPP ครั้งที่ 3/2560
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (คณะกรรมการ PPP) ครั้งที่ 3/2560
โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
และนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าร่วมการประชุม
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

chevron up