สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดหลักสูตร Presentation สำหรับบุคลากร


วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา : 12:09 น.

สคร. จัดหลักสูตร Presentation สำหรับบุคลากร

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
จัดอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร Presentation
กลุ่ม Pre-Intermediate และ Intermediate
ณ ห้องประชุม 3 สคร. อาคาร SME Bank กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560

chevron up