สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดโครงการระบบพี่เลี้ยง สคร. ประจำปีงบประมาณ 2560


วันที่ 04 กรกฎาคม 2560 เวลา : 16:19 น.

สคร. จัดโครงการระบบพี่เลี้ยง สคร. ประจำปีงบประมาณ 2560


นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
กล่าวเปิดโครงการระบบพี่เลี้ยง สคร. ประจำปีงบประมาณ 2560
โดยมีนางปานทิพย์ ศรีพิมล ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สคร. เข้าร่วมด้วย
ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 สคร. เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

chevron up