สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

รองปลัดกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยม สคร.


วันพุธที่ 05 กรกฎาคม 2560 เวลา : 14:37 น.

รองปลัดกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยม สคร.


นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของ สคร. แก่นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองปลัดกระทรวงการคลัง
โดยมีผู้บริหาร สคร. เข้าร่วมด้วย
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สคร. เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

chevron up