สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดโครงการโรงเรียน สคร.


วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา : 14:06 น.

สคร. จัดโครงการโรงเรียน

สคร. นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เข้าร่วมโครงการโรงเรียน สคร. หลักสูตร
หลักคุณธรรม/จริยธรรมและการใช้ชีวิต โดยพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (พระมหาวีรพล วีรญาโณ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี เป็นวิทยากร
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร SME BANK เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

chevron up