สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดโครงการโรงเรียน


วันจันทร์ที่ 07 สิงหาคม 2560 เวลา : 13:53 น.

สคร. จัดโครงการโรงเรียน

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดโครงการโรงเรียน สคร.
หลักสูตรปัญหาและข้อจำกัดของการดำเนินงาน PPPs
และการพัฒนาการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร SME BANK เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560

chevron up