สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดประชุมหารือระบบ GFMIS-SOE


วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา : 16:07 น.

สคร. จัดประชุมหารือระบบ GFMIS-SOE

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
เป็นประธานการประชุมหารือระบบ GFMIS-SOE กับผู้แทนรัฐวิสาหกิจจำนวน 7 แห่ง
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สคร. อาคาร SME Bank
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560

chevron up