สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ


วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา : 20:08 น.

สคร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา จัดโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีฯ ณ ลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560

chevron up